S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Vítejte na našem webu s erotickými pomůckami. Přejeme hodně zábavy při prohlížení naší nabídky.

Menu

Dříve 549 Kč (20 Eur)
Cena 449 Kč (16 Eur)
skladem
Cena 590 Kč (21 Eur)
skladem
Cena 699 Kč (25 Eur)
skladem
Cena 419 Kč (15 Eur)
skladem
Cena 750 Kč (27 Eur)
skladem

Nejprodávanější

Dříve 549 Kč (20 Eur)
Cena 449 Kč (16 Eur)
skladem
Cena 840 Kč (30 Eur)
skladem
Cena 300 Kč (11 Eur)
skladem
Cena 619 Kč (22 Eur)
skladem
Cena 239 Kč (9 Eur)
skladem


Všeobecné obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Níže naleznete naše VOP, které jsou v souladu s právními předpisy v České republice a obsahují obvyklé body a ujednání.

Rozsah

Obchodní vztah mezi MV CHANGE spol. s r.o., adresa virtuálního sídla: Varšavská715/36, Praha 2 120 00, IČ: 11771321. (Dále jen Prodejce) a kupujícím se řídí následujícími podmínkami platnými v době objednání zboží. Jiné podmínky mezi kupujícím a Prodejce existují pouze v případě, že jejich platnost byla výslovně s Prodejce písemně dohodnuta.

Zákazník potvrzuje během objednávání, že je plnoletý a tedy způsobilý k objednávání zboží.

Nabídka, objednávka, cena

1) Tyto prodejní a dodací podmínky jsou platné pro všechny u nás závazně potvrzení objednávky. Další podmínky jsou závazné pouze v případě, že jsou s námi sjednány písemně. To platí i v případě, že zákazník bude odkazovat na zvláštní podmínky nákupu. Ústní dohody, které obsahují naše další povinnosti, jsou závazné pouze v případě, že budou mezi námi potvrzeny písemně.

2) Naše ceny jsou platné dnem uvedení na naši internetové stránce. Společnost není plátcem DPH.

Platba

1) Kupní cena je splatná při objednávce. Výjimkou je pouze: Platba na dobírku

2) Cena objednávky může být hrazena také jinými platebními metodami: PayPal, Kreditní kartou. Poskytovatelem naší platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments:
ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b Hradec Králové
Tel: +420 228 224 267 (Mastercard nebo Visa), nebo platbou předem (Převodem na účet)

3) U platby kreditní kartou je možné zažádat o vrácení peněz. V případě, že dojde k žádosti o vrácení bez předchozího projednání, nebo řešení s Prodejce má Prodejce právo žádat poplatek spojený s tímto vrácením ve výši až 490 Kč + 21% DPH na úhradu nákladů spojených s převodem na účet zákazníka.

4) Každý zákazník má právo odstoupit od smlouvy. To znamená, že po provedení objednávky může být objednávka zrušena. Při vrácení peněz na účet kreditní karty nám jsou účtovány servisní poplatky a ty budou přeúčtovány Vám a to ve výši 80 Kč. V případě vrácení peněz na Váš bankovní účet provedeme převod bezplatně.

Objednávání, dodávka, převod rizika

1) S nákupní cenou a podmínkami koupě souhlasí zákazník v okamžiku závazného potvrzení objednávky. V případě tiskové chyby nebo chyby ve výpočtu na webové stránce prodejce u nákupní ceny je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. Smlouva je uzavřena až pouze s obdržením potvrzení o provedené platbě a zboží je pak neprodleně odesláno. Pokud některá část objednaného zboží není k dispozici, bude zákazník neprodleně informován a peníze za chybějící zboží jsou vyplaceny zpět.

2) Cena dodání je stanovena ceníkem, který naleznete na naší stránce. Cena zahrnuje DPH platné ve Vašem státě.

3) Dodání je realizováno na dodací adresu určenou zákazníkem. Zákazník obdrží před předáním dopravcem písemné oznámení o dodání na e-mail.

4) Dodání Prodejce. Při dodání musí být zákazník schopný zboží přijmout a zajistit mu odpovídající skladování. Riziko přechází na kupujícího, jakmile je dodávka zákazníkovi předána. Veškerá odpovědnost za škody odvozené z nesprávného použití dodávaných výrobků je vyloučena.

5) Dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek, a to zejména v případech vyšší moci. V každém případě z důvodu pozdního dodání jsou nároky na náhradu škody nebo odstoupení od smlouvy vyloučeny, pokud toto pozdní dodání nebude prokazatelně způsobeno z hrubé nedbalosti.
 
6) V případě dodávky  na Poštu nebo jiné místo je kupující povinen zajistit, aby byl příjem zboží. Náklady na zpětné zaslání zboží způsobené zákazníkem, budou zákazníkovi naúčtovány a zákazník s tím v rámci koupě souhlasí. To zahrnuje, například i to, že zásilka není převzata bez předchozího upozornění.

7) V případě zrušení objednávky je kupující povinen informovat před odesláním objednaného zboží prodávajícího. To musí být provedeno písemně na e-mail: prodej@levnypoppers.cz. V případě, že odeslání již proběhlo – je kupující povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu. Viz bod "Vrácení zboží".

8) Zákazník je povinen poskytnout přesné informace. Jedná se o tato zákaznická data - jméno, adresu, e-mailovou adresu. Jejich změnu je zákazník povinen neprodleně oznámit Prodejce. Prodejce odešle zákazníkovi ihned po obdržení objednávky e-mail s rekapitulací zákaznických dat a číslem objednávky, ale pouze na na zadanou e-mailovou adresu. Zákazník musí zajistit, aby jeho nebo jim určený e-mailový účet byl pro něj přístupný, aby mohl přijímat e-mailové zprávy týkající se dodání zboží. Na problémy s přetížením, nebo zrušením e-mailového účtu nebude brán zřetel.
9) Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě objednaného konkrétního ošetřujícího přípravku v případě, že tento bude vadný např. poškozený obal, unikající chemikálie, půlka obsahu,  může být zaslán jiný stejné cenové relace a stejného chemického druhu látky, aniž by byl na toto zákazník předem upozorněn telefonicky či emailem, protože se vždy jedná o stejný druh chemické látky, ceny i množství. Zákazník prohlašuje, že koupí tohoto výrobku B- cleaner, kde je  akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 je osobou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou a je povinen toto vložit do poznámky k objednávce.
10) Společnosti MV CHANGE spol. s r.o., virtuální sídlo: Varšavská715/36, Praha 2 120 00, IČ: 11771321  je administrátorem prodeje české společnosti s.r.o. - MV POINTBUILD spol. s r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku IČ: 08354651, Adresa sídla Bílkova 855/19, Praha 110 00 - která předkládá tyto - speciální instrukce, které jsou ke stažení u každého produktu, u kterého jsou tyto bezpečností listy vyžadovány.
11) 16. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - seznámil jsem se a souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné pod tímto odkazem:  https://www.levnypoppers.cz/Ochrana-osobnich-udaju-a5_0.htm
12) Zákazník prohlašuje, že koupí výrobků, kde je akutní toxicita 1 nebo 2 podle nařízení (ES)č. 1272/2008 a §44a Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je osobou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou s patřičným oprávněním podle zákona 258/2000 (je osobou odborně způsobilou podle §44b nebo má nakládání odborně způsobilou osobou externě zajištěno). Zákazník je povinen IČ vložit do poznámky k objednávce.Výhrada vlastnictví

1) Až do úplného vypořádání všech pohledávek vůči zákazníkovi zůstává dodané zboží majetkem Prodejce.

Ochrana soukromí

1) Zákazník souhlasí se shromažďováním, zpracováním a využitím osobních údajů pro řádné zajištění obchodu. Zákazník souhlasí se zasíláním dokumentů (např.: akce, speciální nabídky, …), faxem nebo e-mailem společností Prodejce.

Datum: 01.01.2022


Reklamační podmínky (vrácení zboží, peněz)

Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Kupující je povinen případnou vadu zboží oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.


Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost).

To neplatí pro případy kdy bylo:
a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
b) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
c) vyplývá-li to z povahy věci (zboží).

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. , může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, b) nesprávné montáže či demontáže zboží, c) neautorizované opravy či změny prováděné na zboží, d) úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající ihned, ve složitých případech do tří (3) dnů po přijetí reklamace v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl. Náklady spojené s přepravou zboží k reklamaci hradí v případě uznané reklamace prodávající, maximálně však do výše částky rovnající se nejnižší částce za přepravu, kterou prodávající nabízí. Ke dni účinnosti VOP to činí 75 Kč.


Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

Záruční doba činí 12 měsíců a běží od odevzdání zboží kupujícímu.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Jak uplatnit svou reklamaci u prodávajícího:
a) poštou na adrese sídla prodávajícího: MV CHANGE spol. s r.o., Varšavská715/36, Praha 2 120 00 (nutno předem domluvit)
b) e-mailem na adrese prodej@levnypoppers.cz.

Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího v písemně nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro námi nabízené zboží/služby věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

YWUwM